Luni - Vineri 09.00 - 17.00
Sambata 10.00 - 15.00
In perioada 25.02 - 09.03
livram doar in Bucuresti si Ilfov

Contul meu

0item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Cosul de
cumparaturi
Total: 0 Lei

Product was successfully added to your shopping cart.

1. INTERPRETARE, DEFINIȚII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către S.C. BAIATUL CU FLORI S.R.L., prin intermediul magazinului virtual www .baiatulcuflori.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți. Definiții: Cumpărător – persoana fizică ori juridică, asociație, fundație, companie sau altă entitate juridică cu sediul social în România ori Străinătate ce emite o Comandă. Vânzător - societatea comercială S.C. BAIATUL CU FLORI S.R.L. , având sediul social în București, str. B-dul Camil Ressu ,nr. 37B, sector 3, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J40/ 8823 /2012 si CUI: RO 30495858. Bunuri și Servicii - orice produse sau servicii ce urmează a fi livrate de către Vânzător în mod direct sau prin intermediul unei societăți de curierat Cumpărătorului. Comanda – documentul electronic ce intervine între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul se implică să livreze anumite bunuri și servicii, iar Cumpărătorul dorește să primească aceste bunuri și servicii în schimbul cărora se obligă să facă plata acestora. Contract – prin contract se înțelege acea comandă facută de către Cumpărător și confirmată de către Vânzător. Dreptul de proprietate Intelectuală – este protejat conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizată*) și a legilor conexe. Conținutul prezentului site este proprietatea S.C. BAIATUL CU FLORI S.R.L., fiind incluse următoarele dar fără a se limita la: imagini, elemente grafice, programe, embleme, sigle, denumiri de produs.

2. ELEMENTE CONTRACTUALE

Odată cu inițierea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.baiatulcuflori.ro, Cumpărătorul acceptă forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează activitarea (comandă on-line ori telefonică). Comanda va cuprinde mentiuni clare cu privire la datele de livrare și facturare, eventuale observații suplimentare ale cumpărătorului precum data, ora la care să fie livrate, etc., denumirea produsului comandat. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră realizată atunci când există o confirmare telefonică sau electronică din partea acestuia către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului. Comenzile neconfirmate de Vânzător nu au valoare de contract. Contractul intră în vigoare la data confirmării Comenzii de către Vânzător, finalizându-se la momentul plății, respectiv primirii bunurilor și serviciilor comandate de către Cumpărător, confimarea de primire fiind realizată prin semnarea documentelor de livrare utilizate de Vânzător.

3. MENȚIUNI CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE VÂNZĂTORULUI

Datele afișate pe site-ul www.baiatulcuflori.ro au un caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Din considerente de spațiu descrierile bunurilor și serviciilor furnizate pot fi fragmentate însă vânzătorul va depune toate eforturile de a pune la dispoziția Cumpărătorului toate informațiile necesare, pentru ca produsul să fie prezentat în parametrii pentru care Cumpărătorul dorește să-l achiziționeze. În situația în care vânzătorul va pune la dispoziția clienților săi o metodă de comunicare cu magazinul, acesta își rezervă dreptul de a exclude din site postările ce contin injurii ori limbaj neadecvat. Vânzător are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta. Vânzătorul isi va utiliza cunoștințele sale profesionale pentru a onora cererea stipulată în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc specificațiile Cumpărătorului. Vânzătorul va depune toate diligențele să execute bunurile comandate conform imaginilor postate pe site chiar dacă nu se obligă să respecte în totalitate forma elementelor decorative, dimensiunea produsului sau materialele din care elementele decorative sunt prezentate pe site. S.C.BAIATUL CU FLORI S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care site-ul www.băiatulcuflori.ro nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive. Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și selecta clientela.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală privind produsele comercializate pe site sunt și vor rămâne proprietatea Vânzătorului în calitatea sa de Producător, iar Cumpărătorul nu va obține niciun drept de proprietate intelectuală cu privire la produse. Cumpărătorul va despăgubi pe Vânzător pentru orice prejudiciu sau pierdere suportată în baza unei astfel de încălcări a dreptului sau de proprietate intelectuală.

5. CONFIDENȚIALITATEA

Orice informații dobândite de Cumpărător în urma unei comenzi sunt confidențiale, indiferent dacă acestea sunt marcate ca fiind confidențiale sau nu. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, Cumpărătorul oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Cumpărătorul este, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici ce au fost transmise prin intermediul site-ului www.baiatulcuflori.ro. Prin înscrierea în baza de date a Vânzătorului, Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către Vânzător ori terți precum: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, etc.

6. TERMENE DE LIVRARE

Termenul de livrare estimat este de 4 ore/zile de la momentul confirmării Comenzii de către Vânzător, acest termen fiind comunicat telefonic sau prin e-mail Cumpărătorului. În situația în care nu poate fi respectat termenul de livrare al Comenzii, Vânzătorul va anunța Cumpărătorului noul termen estimat pentru finalizarea și livrarea comenzii. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune de la Vânzător, doar în cazul neîndeplinirii totale din partea Vânzătorului a executării Comenzii în conformitate cu termenele stabilite. Daunele nu vor putea depăși 25% din valoarea comenzii.

7. MODALITATEA DE PLATĂ, PENALITĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt precizate în documentul de confirmare a comenzii. Vânzătorul va emite Cumpărătorului o factură fiscală pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligându-se totodată să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii fiscale. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 1% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea bunurilor comandate, având în vedere caracterul perisabil al produselor comercializate Cumpărătorul se obligă să achite produsele indiferent de starea acestora determinată de factori exteriori care i-au influențat calitatea (temperatură, umiditate etc.)

8. LIVRAREA PRODUSELOR, ACCEPTAREA COMENZII

Vânzătorul va expedia marfa către Cumpărător în sistem de curierat door-to-door. Vânzătorul va ambala și sigila corespunzător bunurile ce urmează a fi transportate. Vânzătorul nu răspunde de eventualele lipsuri din interiorul expedițiilor în cazul în care coletele nu au fost predate în aceleași conditii cu cele de la ridicare. Livrarea produselor se va face de către Vânzător prin intermediul unei firme de curierat la adresa indicată de Cumpărător prin comandă. Acceptarea bunurilor comandate va fi făcută atunci când Cumpărătorul va semna de primire documentul de livrare ori factura aferentă produselor comandate. În situația în care Cumpărătorul descoperă că produsele livrate nu sunt conforme cu comanda transmisă, acesta va anunța Vânzătorul în termen de maxim 2 ore de la data semnării documentului de livrare, iar în cazul în care afirmațiile Cumpărătorului vor fi demonstrate ca adevărate reprezentantii www.baiatulcuflori.ro vor retransmite într-un termen rezonabil produsul solicitat.

9. GARANȚIA PRODUSELOR

Toate produsele comercializate de către site-ul www.baiatulcuflori.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare pentru produse perisabile. Produsele care prezintă defecte fizice la returnare nu fac obiectul garanției după cum urmează: lovituri, crăpături, ciobiri, etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor.

10. RĂSPUNDERE/ TITLUL DE PROPRIETATE

Părțile se obligă să execute întocmai și cu bună credință obligațiile ce le revin, să se informeze reciproc asupra desfășurării contractului. Cumpărătorul va suporta orice prejudiciu cauzat din culpa sa față de terți în legătură cu executarea comenzilor. Până la plata integrală a prețului Vânzătorul are un drept de retenție asupra bunului vândut. Proprietatea asupra bunurilor comercializate va fi transferată la momentul efectuării plății de către Cumpărător. Plata se va efectua de către Cumpărător în locația indicată în comanda ulterior semnării de primire a documentului de transport furnizat de curier ori semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului.

11. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura sau fapta omului și care exonerează de răspundere partea care îl invocă cu condiția ca acesta să fie lipsit de culpă. În cazul fortuit și de forță majoră, părțile nu vor avea dreptul să solicite plata daunelor rezultate din neîndeplinirea prezentului contract. Termenele contractuale se prelungesc în aceste cazuri cu perioada respectivă.

12. LITIGII

În caz de litigii, părțile au obligația de a le rezolva pe cale amiabilă, prin conciliere. Concilierea se va face în termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii scrise, prin scrisoare recomandată, a uneia dintre părți, la sediul/domiciliul acesteia, rezultatul urmând a fi consemnat într-un proces-verbal de conciliere semnat de ambele părți. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere cu ocazia concilierii, litigiul va fi supus spre rezolvare instanțelor judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.

13. PREVEDERI DIVERSE

Imaginile din magazinul online sunt cu titlu de prezentare. Baiatulcuflori.ro isi rezerva dreptul de a face modificari minore in aspectul acestora, cum ar fi inlocuirea plantelor de suport sau a vazelor in functie de stocurile disponibile. In situatii exceptionale ne rezervam dreptul de a schimba piesa din comanda dumnevoastra cu una echivalenta ca design si cu pret identic sau mai mare. Aceste situatii apar extrem de rar, in cazul in care florile comandate nu sunt disponibile in stoc sau calitatea acestora nu se ridica la standardele impuse. In cazul in care schimbarea este majora, va vom contacta pentru a va cere acordul. Daca nu puteti fi contactat, vom considera ca avem acordul implicit. Părțile în contract vor fi considerate cantractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.